peter van beek – polygoon

Peter van Beek - polygoon

Disclaimer

  • Gebruiker heeft kennis genomen van alle informatie op deze site en de hierondergenoemde voorwaarden en stemt hiermee in.
  • Alle gegevens zijn informatief en zijn niet een advies, diagnose, behandeling of oordeel van een hulpverlener.
  • Aan alle informatie op deze site zijn geen rechten te ontlenen.
  • Op alle informatie, tekst en afbeeldingen rust copyright. Het is eigendom van Peter van Beek – Polygoon.
  • Peter van Beek – Polygoon draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt. De links zijn puur voor het gemak van de gebruiker.

Privacyverklaring

Alle informatie van de cliënt, zoals intakeformulier met persoonlijke gegevens en sessiegegevens zoals aantekeningen, gebeurtenissen en andere informatie blijft geheim en ontoegankelijk voor derden. Ik heb als coach als enige toegang tot deze gegevens. Alleen met toestemming van de cliënt kunnen er gegevens gedeeld worden met derden. De cliënt- en sessiegegevens worden, zoals de wet voorschrijft, vijftien jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

De cliënt is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle informatie dat nodig is voor het coachingsproces. Denk aan belangrijke persoonlijke gebeurtenissen, ervaringen, gevoelens en meer. Maar denk ook aan relevante medische of andere relevante gegevens.
Ook is het belangrijk dat als je vindt dat iets niet werkt of dat je iets niet begrijpt, je dat tijdens de sessie of tijdens de evaluaties kenbaar maakt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen inzet en proces. Je kunt me als coach achteraf hier niet verantwoordelijk voor maken.
Ook ben ik niet aansprakelijk voor dingen die kapot gaan of zoek raken voor, tijdens en na een bezoek aan mijn praktijk.

Klachtenprocedure

Vertrouwen en respect is de basis tussen mij als coach en de cliënt. Elke sessie wordt door mij aan de cliënt gevraagd hoe de sessie is ervaren. Tijdens deze evaluatie kan de cliënt zijn of haar mening geven. Ook na afsluiting van een sessiereeks evalueren we de doelstellingen en komen we samen overeen of deze zijn gehaald.
Hopelijk komen we bij een klacht samen tot een oplossing en passen we onze doelstelling aan. Komen we er helemaal niet meer uit na overleg, dan zou de geschillencommissie van de NOBCO ingeschakeld moeten worden.

nobco-logo

 

Meldcode huiselijke geweld

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind of de ouder.
Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode